Prieskumy eshopov, výhody a nevýhody eshopu, bezpečnosť eshopov, reklama pre eshop


 


 

Internet

 

Internet odštartoval revolúciu vo svete počítačov. S nástupom Internetu sa však objavili aj nové bezpečnostné riziká. V čase veľkých sálových počítačov bola bezpečnosť, vrátane súvisiacich kontrolných mechanizmov, centralizovaná a jasne definovaná. S nástupom personálnych počítačov, lokálnych a globálnych počítačových sietí, sa však filozofia počítačovej bezpečnosti podstatne zmenila. Decentralizácia bezpečnosti spôsobila diametrálne odlišné bezpečnostné problémy ako aj potreby nových bezpečnostných mechanizmov, služieb a aplikácií. Nástup Internetu iba dovŕšil podstatnú zmenu bezpečnostnej paradigmy.

 

Internet v súčasnosti tvorí približne 30 000 000 prepojených počítačov. O počte užívateľov je možné sa iba dohadovať, pretože noví užívatelia sa pripájajú prakticky každú minútu. Približné odhady hovoria o čísle 100 000 000. Takýto užívateľský potenciál predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu, pretože s rastom užívateľov rastie aj počet osôb, ktoré prostredníctvom Internetu vykonávajú rozličné ilegálne aktivity. Oblasť hrozieb je veľmi široká, od priemyselnej špionáže, nekalej obchodnej súťaže, ilegálneho transferu technológií až po zvedavých študentov s kopou voľného času.

 

Napriek problémom súvisiacim s bezpečným využívaním Internetu je však v súčasnej komerčnej i akademickej sfére prístup do Internetu v podstate nevyhnutnosťou. Internet je veľmi dôležitým komunikačným médiom, ktoré už nemožno ďalej ignorovať

 

 

Bezpečnosť internetu

 

Internet nie je vlastnený žiadnou organizáciou. To znamená, že zodpovednosť za jeho bezpečnosť spočíva na všetkých jeho užívateľoch, ktorí majú záujem na bezpečnom využívaní služieb. Neexistuje žiadna konkrétna organizácia, ktorá by niesla zodpovednosť za správu a riešenie bezpečnosti Internetu ako celku. Samozrejme, vývoj a smerovanie bezpečnosti v Internete sú však koordinované. Príkladom je napríklad vývoj novej generácie komunikačného protokolu IP používaného v Internete (tzv. IPv6). Verzia IPv6 poskytne bezpečnostné mechanizmy, ktoré je potrebné v súčasnosti implementovať dodatočnými aplikáciami.

 

Názory na úroveň rizika pripojenia podnikových sietí na Internet sa široko rôznia. Na jednej strane sa tvrdí, že pripojenie nepredstavuje žiadne riziko, resp. žiadne podstatné riziko. Protipólom sú tvrdenia, že Internet predstavuje nie bezpečné prostredie a tí, čo ho využívajú skôr alebo neskôr narazia na vážne problémy (prístup hraničiaci s paranojou). V skutočnosti na vážne problémy narážajú práve tie subjekty, ktoré si jednoducho neuvedomujú, alebo ignorujú bezpečnostné riziká Internetu a nedokážu zabezpečiť svoje systémy. Niektoré riziká nesúvisia výlučne s Internetom. Bezpečnostné "diery" môžu byť zneužité takisto prostredníctvom modemu, legálnym vnútorným užívateľom a pod. Pripojenie systému na Internet nemení úplne riziká, ale poskytuje ďalšiu možnosť zneužitia existujúcich bezpečnostných slabín.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Páči sa Vám tento web? Podporte ho kliknutím na tlačítko: