Prieskumy

Prieskumy e-shopov, výhody a nevýhody e-shopu, bezpečnosť e-shopov, reklama pre e-shop

 

Ideálnym pomocníkom moderých marketérov je Google Trends:

Google Trends - prieskumy e-shopov

 

Na Slovensku sú tiež známe prieskumy od KPMG, napr. E-shop Barometer.

Pre interné prieskumy napríklad zákazníckeho správanie či svojej cieľovej skupiny odporúčame vychádzať z dát zo štatistík Google Analytics.

 

Internet

internet, webstránka, e-shopInternet odštartoval revolúciu vo svete počítačov. S nástupom internetu sa však objavili aj nové bezpečnostné riziká. V čase veľkých sálových počítačov bola bezpečnosť, vrátane súvisiacich kontrolných mechanizmov, centralizovaná a jasne definovaná.

S nástupom personálnych počítačov, lokálnych a globálnych počítačových sietí, sa však filozofia počítačovej bezpečnosti podstatne zmenila. Decentralizácia bezpečnosti spôsobila diametrálne odlišné bezpečnostné problémy ako aj potreby nových mechanizmov, služieb a aplikácií. Nástup internetu iba dovŕšil podstatnú zmenu bezpečnostnej paradigmy.

Počet používateľov internetu neustále stúpa a paralelne s nimi rastie aj počet osôb, ktoré prostredníctvom internetu vykonávajú rozličné ilegálne aktivity. Oblasť hrozieb je veľmi široká, od priemyselnej špionáže, nekalej obchodnej súťaže, ilegálneho transferu technológií až po zvedavých študentov s kopou voľného času.

Internet je najdôležitejším komunikačným médiom, zdrojom vedomostí a inšpirácií.

  

Bezpečnosť internetu

bezpečnosť internetuInternet nie je vlastnený žiadnou organizáciou. To znamená, že zodpovednosť za jeho bezpečnosť majú všetci jeho používatelia vo svojich rukách. Dnes, keď povoľujeme aplikáciám prístup k svojej polohe, úložisku dát, fotkám a osobným údajom a na sociálnych sieťach sme prakticky non-stop, je obzvlášť dôležité dbať na svoju bezpečnosť v internetovom svete. Taktiež je dôležité ochrániť predovšetkým svoje deti a mladistvých. 

Aj napriek tomu, že na internú komunikáciu máme k dispozícii rôzne šifrované aplikácie, hackeri upozorňujú na slabé stránky webov inštitúcií a ukazujú nám, že všetky informácie, ktoré na internete zverejníme, sa dajú dohľadať. 

Aby nedošlo k zneužitiu vašich osobných údajov, je dôležité klikať len na odkazy z hodnoverných zdrojov, ktoré neobsahujú preklepy,  zo zabezpečených stránok (SSL certifikát), nakupovať len z overených e-shopov, resp. z e-shopov, ktorých zákaznícke referencie či odznaky Overené zákazníkmi sú garanciou kvality. 

Táto stránka používa cookies. Viac info